Nintendo Microsoft Valve Corporation Apple Sony Interactive Entertainment

Game card là gồm những thẻ game psn,thẻ eshop, thẻ xbox live, thẻ steam, thẻ itunes những thẻ này khi nạp vào store game sẽ tương ứng với số tiền bạn mua tại MuaGame Shop giá rẻ.

0 Messenger Fanpage Zalo