Máy Playstation 5 – Sản phẩm máy chơi game mới nhất của Sony.

Trong năm 2020 sony ra mắt máy chơi game PS5, máy chơi game PS5 có cấu hình cao, chơi game mới nhất của PS5, ngoài ra máy chơi game cũng có tính tăng tương thích ngược, có nghĩa là PS4 cũng có thể chơi được các game của PS4. 

0 Messenger Fanpage Zalo